Chồng của Sayama Ai rất thích đua đòi, làm không làm mà toàn thấy chơi. Giờ đây anh chồng của đổ đốn, nợ lần trồng chất lên, không còn khả năng chi trả nữa, nên đã gọi vợ đến để cầu cứu. Vì người chồng đã mang hết của cải đi để bán, nên em nó cũng không có gì để cứu và rồi đã bị tên xã hội đen này bắt lại để làm tình trừ nợ. Mặ dù ban đầu em nó không chấp nhận, nhưng không còn cách nào khác đành vậy, nên em nó đã bị nện cực sung sau đó, thậm chí người chồng còn ở bên cạnh khác lóc chứng kiến….