Hamabee Shioriho bị hai cậu em trai vào tận phòng lúc đang ngủ say để khám phá cơ thể. Lúc em nó bị cởi hết quần áo ra thì cũng là lúc em nố tình dạy… Tưởng khi tỉnh dạy thì em này phản kháng các thứ, nhưng ngược lại em này đã cho hai cậu em này biết thế nào là lễ độ luôn. Và rồi màn chịch nhau loạn luân đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, mời anh em cùng đón xem!!