Hirose Hina đã bị tên trưởng CLUB bóng đã mà em nó làm việc hiếp dâm. Em này nhìn xinh, ngon, đã thế còn hiền lành nữa nên đã làm mồi cho ông ta. Ngày ngày đi làm, em nó đều bị nện, tuy ông ta đã có tuổi, nhưng sung lắm, địt không biết mệt luôn. Cứ thế chuyện tình này diễn biến sau đó như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!